NZOZ CORPOMED prowadzi zabiegi rehabilitacyjne w trybie ambulatoryjnym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

MIEJSCE REALIZACJI

 

CORPOMED Centrum Rehabilitacji Miłosna

ul. J.Pawła II 218,05-077 Warszawa-Wesoła

Tel.: 22 773 00 27

Formularz zapisów:  KLIKNIJZabiegi wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.*Zakres świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ obejmuje następujące zabiegi:

 

ISTOTNE INFORMACJE

Przyjęcie na zabiegi FIZJOTERAPII ABULATORYJNEJ krok po kroku:

 

Skierowanie na rehabilitację w trybie ambulaturyjnym powinno zawierać:

 

 

UWAGA:oryginał skierowania zostaje w dokumentacji przychodni

 

 

* NZOZ CORPOMED nie oddaje dni ustawowo wolnych od pracy.
** NZOZ CORPOMED nie zarejestruje skierowania gdy w tym samym czasie Pacjent pobiera w innej przychodni zabiegi na NFZ 
 

ZASADY I OBOWIĄZKI PACJENTA
 

1. Korzystając z refundowanych przez NFZ zabiegów fizjoterapeutycznych w naszej placówce nie wolno w tym samym czasie korzystać z takich zabiegów w innym ośrodku.
2. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny osobistej (szczególnie okolice ciała poddawane zabiegom powinny być czyste i odtłuszczone). 
3. Prosimy o przychodzenie na zabiegi kilka minut przed umówioną godziną, aby w odpowiednim momencie być od razu gotowym do zabiegu. 
4. Na zabiegi zabieramy ręcznik lub prześcieradło jednorazowe (można również nabyć w recepcji za 5zł) oraz buty na zmianę (klapki, kapcie). 
5. Nie zgłoszenie się na zabiegi w pierwszym dniu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie skutkuje skreśleniem z listy zabiegowej. 
6. Gazy do zabiegów elektroterapii jak również medykamenty do jono-fonoforezy pacjent przynosi ze sobą i zabiera po zakończonym zabiegu. 
7. Zmiana planowanych zabiegów jest możliwa jedynie w sytuacjach wyjątkowych (choroba- zaświadczenie lekarskie) po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobiście, drogą 
     elektroniczną:  recepcja@corpomed.pl lub pod nr telefonu: 22 773 00 27
8. Za zgubiony lub uszkodzony kluczyk od szafki pobierana jest kwota 30 zł (trzydzieści PLN)
9. Za pozostawione rzeczy (w tym np.: telefony, tablety, komputery, portfele lub inne wartościowe przedmioty) NZOZ CORPOMED nie odpowiada 
 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA REHABILITACJĘ?


1. W pierwszym dniu zabiegów zgłaszamy się do wyznaczonej sali gimnastycznej lub gabinetu fizykoterapii( kilka minut wcześniej) ze skierowaniem lub z adnotacją o zaplanowanych zabiegach 
2. W kolejnych dniach prosimy o przybywanie na kilka minut przed zabiegiem. UWAGA! Spóźnienie na zabiegi może skutkować oczekiwanie na kolejny wolny moment zabiegowy nawet do 20 min 
3. Prosimy o założenie stroju pozwalającego na szybki dostęp do miejsc na ciele, których dotyczy zabieg. 
   a)  kinezyterapii: strój gimnastyczny/sportowy (koszulka z krótkim rękawem lub bluza, spodnie dresowe lub krótkie oraz czyste, zmienione skarpety bawełniane) 
   b) fizykoterapii: miejsce na ciele przygotowane do zabiegu fizykoterapii powinno być czyste,suche, bez nałożonych kremów, żeli itp., ·laseroterapii: osoby o nadmiernym owłosieniu powinny wydepilować miejsce, w którym będzie wykonywany zabieg. 

TUŻ PRZEZ ZABIEGIEM
1. Prosimy o zgłaszanie terapeutom faktu posiadania rozrusznika lub metalowych implantów. 
2. Pacjentów korzystających z zabiegów fizykalnych dla Państwa bezpieczeństwa prosimy o pozostawienie w szatni urządzeń elektronicznych (karty, telefony, tablety itp.). Ich uruchomienie może wpływać na działanie urządzeń do rehabilitacji. 

W TRAKCIE ZABIEGU
1. Decyzję o liczbie zabiegów, czasie ich trwania oraz kolejności podejmuje lekarz zlecający; jeśli nie ma konkretnych zaleceń, decyduje o nich rehabilitant; rehabilitant może również dokonać zmian      w programie zabiegów dla danego pacjenta w porozumieniu z lekarzem zlecającym, przy czym o wszelkich zmianach szczegółowo informuje pacjenta. 
2. Prosimy o zaufanie doświadczeniu oraz wiedzy rehabilitanta i dostosowanie się do jego poleceń. 
3. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie rehabilitantowi wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas zabiegu. 
4. Rehabilitant ma prawo i obowiązek przerwania zabiegu i zalecenia ponownej konsultacji lekarskiej w przypadku negatywnych objawów ze strony pacjenta pojawiających się podczas zabiegu (np. uczulenie na prąd czy lek). 
5. Prosimy o zachowanie ciszy w trakcie zabiegów. Głośne rozmowy z pacjentami i przez telefon, w gabinecie oraz w poczekalni, przeszkadzają pacjentom w trakcie rehabilitacji. 
6. Samodzielne wyłączanie, włączanie i regulacja urządzeń rehabilitacyjnych przez pacjenta jest niedozwolone. 

PO ZABIEGU
1. Zalecany jest co najmniej 10 min odpoczynek.