USG mięśni i tkanek miękkich powłok ciała wykonuje się zwykle w przypadku wystąpienia krwawień, siniaków, pęcherzy (zazwyczaj pourazowych), braku czucia lub w celu stwierdzenia obecności lub wykluczenia guzów oraz przepuklin. USG jest pierwszorzutową metodą obrazowania tkanki podskórnej, mięśni, powięzi, więzadeł lub ścięgien.

Urazy tkanki mięśniowej zdarzają się bardzo często nie tylko w sporcie profesjonalnym czy amatorskim ale także podczas wypadków „dnia codziennego`”. Uszkodzenia takie są zazwyczaj bardzo bolesne a rozpoznanie rozmiaru uszkodzenia i jego dokładna lokalizacja mają istotny wpływ na przebieg procesu leczniczego. Natomiast zdiagnozowanie przepukliny jest pomocne w planowaniu leczenia chirurgicznego.

 

Przygotowanie do badania USG tkanek miękkich

 

Badanie USG nie wymaga specjalnych przygotowań. Dostarczenie poprzednich wyników badań dotyczących badanej okolicy ( USG, RTG, TK, MR, biopsja), zwłaszcza dokumentacji zdjęciowej będzie pomocne w skutecznej diagnozie – jeśli takie badania były już wykonywane oraz wypisów ze szpitala, po ewentualnych zabiegach operacyjnych. Takie postępowanie pozwala na dokładne porównanie wielkości i charakteru opisywanych już wcześniej zmian i niejednokrotnie pozwala uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych badań.

 

Przebieg badania USG tkanek miękkich

 

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej w zależności od lokalizacji badanej okolicy ciała. Lekarz, po uprzednim zebraniu wywiadu, nakłada na powierzchnię głowicy USG cienką warstwę żelu i przesuwając sondę po powierzchni skóry, ogląda i ocenia na monitorze poszczególne struktury (oceniając ewentualne zmiany patologiczne). Obraz widoczny na ekranie monitora można w każdej chwili badania zarejestrować na papierze termoczułym, ewentualnie na urządzeniach USB). Wynik wykonanego badania usg stanowi opis zobrazowanych struktur, opis ewentualnie stwierdzonych patologii oraz rozpoznanie wraz z ewentualnymi zaleceniami. W przypadku stwierdzenia patologii do wyniku badania dołączana jest dokumentacja zdjęciowa zobrazowanych nieprawidłowości.