MIEJSCE REALIZACJI

 

CORPOMED Centrum Rehabilitacji Wesoła

ul. Wspólna 2c lik 11

05-075 Warszawa-Wesoła

Tel.: 22 760 06 90

Formularz zapisów:  KLIKNIJ


 

Rehabilitacja w ośrodku dziennym obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych oraz w zaostrzeniach bólowych schorzeń przewlekłych.

W ramach oddziału przyjmowani są także pacjenci po zabiegach szpitalnych. 

 

Rehabilitacja w ośrodku  dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych (w ramach jednego skierowania), średnio pięć zabiegów dziennie.

 

Do ośrodka mogą być kierowani pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają stałego nadzoru medycznego.

 

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza poradni m.in.: rehabilitacyjnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, wad postawy; lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych), a także przez lekarzy oddziałów szpitalnych (m.in. urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, oddziałów rehabilitacyjnych).

 

UWAGA! Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.