NZOZ CORPOMED prowadzi konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

MIEJSCE REALIZACJI

 

CORPOMED Centrum Rehabilitacji Miłosna

ul. Jana Pawła II 218

05-077 Warszawa-Wesoła

Tel.: 22 773 00 27

Formularz zapisów:  KLIKNIJ


 

Lekarz: Specj. Rehabilitacji med. Jacek Białokozowicz 

 Godziny przyjęć:          PONIEDZIŁEK   |        ŚRODA

                                       13.00-18.00             8.00-13.00

 

ISTOTNE INFORMACJE

 

Porada lekarza specjalisty rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ realizowana są  na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej rehabilitacji, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – najczęściej lekarz POZ. 
Skierowanie na konsultację lekarską powinno zawierać:

  POBIERZ SKIEROWANIE  

 

W zakresie ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

 

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych.

 

Pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania do przychodni NZOZ CORPOMED w ciągu 14 dni roboczych od daty zapisu. W przypadku braku skierowania w tym terminie, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.*

 

Pacjenci przychodzący na konsultacje lekarskie proszeni są o przynoszenie: dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport), aktualnych badań podstawowych (morfologia krwi, ogólne badanie moczu, OB.), badan obrazowych (RTG, TK, RM, USG) oraz historii chorób współistniejących. Brak w/w badań może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na rehabilitację.

 

W poradni rehabilitacji w cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, jednak nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W karcie zabiegowej pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem.

 

podstawa prawna: