Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej


 

Skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną


 

Skierowanie do ośrodka dziennej rehabilitacji


 

 

eWUŚ
INFORMACJE DLA PACJENTÓW Ulotka dla Pacjentów 


 

Ulotka dla Studentów


 

 

eWUŚ
W PRZYPADKU NEGATYWNEJ WERYFIKACJIWzór oświadczenia dla Pacjenta 


 

Wzór oświdczenia dla opiekuna ustawowego